สำนักงานขายตั๋ว

สำนักงานขายตั๋ว

สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารในประเทศไทย สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร ไทยเวียตเจ็ท ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
เวียดนาม
สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร เวียตเจ็ท – ภาคใต้ สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร เวียตเจ็ท- ภาคกลาง สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร เวียตเจ็ท- ตะวันตก สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร เวียตเจ็ท- ภาคเหนือ
ต่างประเทศ

*สำนักงานขายตั๋วสนามบินของเวียดเจ็ทปฏิบัติภายใต้เที่ยวบินของสายการบิน แต่ละสนามบินฉะนั้นเวลาให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า