เงื่อนไขตั๋ว

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงการจองตั๋ว SKYBOSS ECO PROMO
การเปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร สามารถเปลี่ยนชื่อได้โดยมีค่าธรรมเนียม สามารถเปลี่ยนชื่อได้โดยมีค่าธรรมเนียม ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
การเปลี่ยนเที่ยวบิน
 • สามารถเปลี่ยนได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ต้องชำระส่วนต่างราคาค่าโดยสาร (ถ้ามี)
 • สามารถเปลี่ยนได้โดยมีค่าธรรมเนียม
 • ต้องชำระส่วนต่างราคาค่าโดยสาร (ถ้ามี)
 • สามารถเปลี่ยนได้โดยมีค่าธรรมเนียม
 • ต้องชำระส่วนต่างราคาค่าโดยสาร (ถ้ามี)
การเปลี่ยนวันเดินทาง
 • สามารถเปลี่ยนได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ต้องชำระส่วนต่างราคาค่าโดยสาร (ถ้ามี)
 • สามารถเปลี่ยนได้โดยมีค่าธรรมเนียม
 • ต้องชำระส่วนต่างราคาค่าโดยสาร (ถ้ามี)
 • สามารถเปลี่ยนได้โดยมีค่าธรรมเนียม
 • ต้องชำระส่วนต่างราคาค่าโดยสาร (ถ้ามี)
การเปลี่ยนเส้นทาง
 • สามารถเปลี่ยนได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ต้องชำระส่วนต่างราคาค่าโดยสาร (ถ้ามี)
 • สามารถเปลี่ยนได้โดยมีค่าธรรมเนียม
 • ต้องชำระส่วนต่างราคาค่าโดยสาร (ถ้ามี)
 • สามารถเปลี่ยนได้โดยมีค่าธรรมเนียม
 • ต้องชำระส่วนต่างราคาค่าโดยสาร (ถ้ามี)
การเลื่อนชั้นโดยสาร -
 • สามารถเปลี่ยนได้โดยมีค่าธรรมเนียม
 • ต้องชำระส่วนต่างราคาค่าโดยสาร (ถ้ามี)
 • สามารถเปลี่ยนได้โดยมีค่าธรรมเนียม
 • ต้องชำระส่วนต่างราคาค่าโดยสาร (ถ้ามี)
เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนก่อนเวลาออกเดินทางอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เปลี่ยนก่อนเวลาออกเดินทางอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เปลี่ยนก่อนเวลาออกเดินทางอย่างน้อย 3 ชั่วโมง
อายุบัตรโดยสาร ไม่อนุญาต ไม่อนุญาต ไม่อนุญาต
การคืนเงิน ไม่อนุญาต ไม่อนุญาต ไม่อนุญาต
สัมภาระพกพา 10 KG 7 KG 7 KG
สัมภาระใต้ท้องเครื่อง 30KG - -