12.12 เส้นทาในประเทศ Eco รวมภาษีและค่าธรรมเนียมแล้ว เริ่ม 449 บาท/ เที่ยว เดินทาง 13 ธ.ค. 64 - 30 มิ.ย. 65 *ที่นั่งมีจำกัด 30,000 ที่นั่ง อาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน

ช่วงเวลาโปรโมชั่น : 06 ธันวาคม 2564 - 12 ธันวาคม 2564

จาก
ไป
ราคา
จาก สุวรรณภูมิ
ไป เชียงใหม่
ราคา 449 THB

ขาไป
ขากลับ
จาก สุวรรณภูมิ
ไป เชียงราย
ราคา 449 THB

ขาไป
ขากลับ
จาก สุวรรณภูมิ
ไป อุดรธานี
ราคา 449 THB

ขาไป
ขากลับ
จาก สุวรรณภูมิ
ไป ขอนแก่น
ราคา 449 THB

ขาไป
ขากลับ
จาก สุวรรณภูมิ
ไป อุบลราชธานี
ราคา 449 THB

ขาไป
ขากลับ
จาก สุวรรณภูมิ
ไป ภูเก็ต
ราคา 449 THB

ขาไป
ขากลับ
จาก สุวรรณภูมิ
ไป กระบี่
ราคา 449 THB

ขาไป
ขากลับ
จาก สุวรรณภูมิ
ไป หาดใหญ่
ราคา 449 THB

ขาไป
ขากลับ
จาก สุวรรณภูมิ
ไป นครศรีธรรมราช
ราคา 449 THB

ขาไป
ขากลับ
จาก สุวรรณภูมิ
ไป สุราษฎร์ธานี
ราคา 449 THB

ขาไป
ขากลับ
จาก เชียงใหม่
ไป ภูเก็ต
ราคา 449 THB

ขาไป
ขากลับ
จาก เชียงราย
ไป ภูเก็ต
ราคา 449 THB

ขาไป
ขากลับ
จาก เชียงราย
ไป หาดใหญ่
ราคา 449 THB

ขาไป
ขากลับ