คำถามที่พบบ่อย

การจอง

 1. สามารถจองตั๋วได้ที่ไหนบ้าง
  ช่องทางการซื้อบัตรโดยสาร
  • ศูนย์บริการลูกค้า หรือ Call Center
  • Application Vietjet Air
  • Website
 2. สามารถเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวได้หรือไม่
  หากพบว่าช้อมูลส่วนตัวเช่น วันเดือนปีเกิด หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง ผิด ท่านสามารถติดต่อแก้ไขได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า โทร 02-089-1909 หรือ vz.support@vietjetair.com
 3. ต้องจองตั๋วอย่างน้อยกี่ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
  3 ชั่วโมงก่อนการเดินทางเมื่อจองผ่านเว็บไซด์หรือแอปพลิเคชั่นของทางสายการบิน
 4. เพิ่มน้ำหนักกระเป๋า หรือ อาหารร้อนบนเครื่องได้ที่ไหน
  ท่านสามารถซื้อบริการเสริมได้ที่เมนู ตรวจสอบการสำรองที่นั่ง กรณีซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย สามารถติดต่อซื้อบริการเสริมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า 02-089-1909 ทั้งนี้การซื้อบริการเสริมพิเศษต้องดำเนินการอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทางของท่าน
 5. หากฉันมีนามแฝงหรือชื่อที่สองฉันควรใช้ชื่อใดในการจอง
  ชื่อของคุณในการจองจำเป็นต้องเหมือนกับชื่อในหนังสือเดินทาง วีซ่า และเอกสารการเดินทางอื่น ๆ หรือตามบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้อง
 6. หากฉันไม่มีชื่อจริง ฉันควรทำอย่างไร
  กรณีชื่อผู้โดยสารที่มีคำเดียว เช่น Siranta กรุณาใส่ "Siranta" ในช่องชื่อจริง และ "Siranta" ในช่องนามสกุล
 7. ฉันจะระบุชื่อและนามสกุลเมื่อจองตั๋วบนเว็บไซต์ได้อย่างไร?
  ผู้โดยสารควรป้อนชื่อให้ครบถ้วนตามเอกสารการเดินทางที่เป็นทางการ (หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวประชาชน)
 8. ฉันสามารถนำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานบนเครื่องบินได้หรือไม่
  ทางสายการบินฯ ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำอาหารจากภายนอกมารับประทานบนเครื่อง เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ในการให้ผู้โดยสารนำอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีบรรจุภัณฑ์ที่สามารถอุ่นร้อนได้ด้วยตัวเองร่วมไปกับการเดินทางทั้งในสัมภาระพกพาและ สัมภาระใต้ท้องเครื่องในทุกเที่ยวบิน
 9. VietJet SkyClub คืออะไร วิธีการสมัคร คือโปรแกรมสำหรับสมาชิก เพื่อสิทธิพิเศษในการรับข่าวสารของสายการบินฯ
  สมัครสมาชิกได้ฟรีผ่านระบบออนไลน์
 10. สามารถเปลี่ยนวันและเวลาการเดินทางหรือไม่
  บัตรโดยสารทุกชนิดสามารถเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเดินทางได้โดยมีค่าธรรมเนียมและค่าส่วนต่างตามเงื่อนไข ท่านสามารถตรวจสอบเงื่อนไขบัตรโดยสารแต่ละชนิดได้ที่ (ticket conditions link)
 11. สามารถเลือกที่นั่งได้หรือไม่
  การเลือกที่นั่งล่วงหน้าจะมีค่าธรรมเนียมต่อท่านต่อเที่ยวบินขึ้นอยู่กับประเภทที่นั่งที่ว่างอยู่ของแต่ละเที่ยวบิน ท่านสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมได้ที่(seat assignment fee link)
 12. ผู้โดยสารประเภทใดที่สามารถจองที่นั่งบริเวณประตูฉุกเฉินได้
  ผู้โดยสารที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉินต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้:
  • มีสภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์เพื่อช่วยลูกเรือในกรณีฉุกเฉินได้
  • สามารถเข้าใจคำแนะนำฉุกเฉินเป็นภาษาเขียน/ภาษาพูด
  • ตั้งแต่อายุ 15 ถึง 65 ปี
  • ไม่อยู่ในระยะตั้งครรภ์
  • ไม่เดินทางพร้อมทารก
  ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดที่นั่งใหม่บนเครื่อง ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว
 13. หากมีปัญหาการจอง จะติดต่อได้ที่ไหน หากพบปัญหาระหว่างการสำรองบัตรโดยสาร
  กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า โทร 02-089-1909 หรือ vz.support@vietjetair.com
 14. ฉันสามารถเลือกที่นั่งหลังการจองได้หรือไม่
  ผู้โดยสาร skyboss สามารถเลือกที่นั่งได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
  ผู้โดยสาร ECO และ PROMO การเลือกที่นั่งล่วงหน้าจะมีค่าธรรมเนียมต่อท่านต่อเที่ยวบินขึ้นอยู่กับประเภทที่นั่งที่ว่างอยู่ของแต่ละเที่ยวบิน
  ท่านสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมได้ที่ (seat assignment fee link)
 15. มีเปลสำหรับเด็กทารกบนเครื่องบินหรือไม่
  เปลสำหรับเด็กทารกจะยังไม่มีให้บริการในทุกเที่ยวบิน
 16. ผู้โดยสารที่เป็น เด็กทารก และเด็ก มีอายุเท่าใดถึงเท่าใด
  ผู้โดยสารเด็กทารก คือ ผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 14 วันถึงไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์ในวันเดินทาง
  ผู้โดยสารเด็ก คือ ผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 2 ถึง 11 ปีบริบูรณ์ในวันเดินทาง

สัมภาระ

 1. สามารถนำสัมภาระติดตัวได้กี่กิโลกรัม ขนาดเท่าไหร่
  ผู้โดยสารสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ/หรือ หรือกระเป๋าแล็ปท็อป 1 ใบหรือกระเป๋าถือ 1 ใบ
  ทั้งนี้ ขนาดกระเป๋าสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องต้องไม่เกิน 56 ซม. X 36 ซม. x 23 ซม.
 2. ของเหลวที่นำขึ้นเครื่อง
  ของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่น ๆ กรณีเป็นของส่วนตัว หากต้องการนำติดตัวขึ้นเครื่องบินต้องบรรจุในภาชนะที่จุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร (กรณีภาชนะความจุเกิน 100 มิลลิลิตร ของเหลวที่บรรจุอยู่แม้จะไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ไม่อนุญาตให้นำขึ้นไปในห้องโดยสารอากาศยาน) หากมีความจำเป็นต้องนำของเหลวติดตัวไป ด้วยเช่น พวกแชมพู สบู่เหลว ให้ใช้วิธีแบ่งใส่ขวดเล็กๆ หรือถุงใสที่มีปริมาตรไม่เกิน 100 ml โดยวิธีนี้เราสามารถนำของเหลวติดตัวรวมกันแล้วไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร
 3. นมแม่สำหรับทารกสามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่
  ของเหลวที่นำติดตัวขึ้นเครื่องต้องบรรจุในภาชนะที่จุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ทั้งนี้ อ้างอิงจากข้อมูลจากท่าอากาศยานไทย ท่านสามารถนำนมสำหรับทารกขึ้นไปกับอากาศยานได้ในปริมาณที่เหมาะสมในการเดินทาง และสามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าเป็นน้ำนมจริง หากเจ้าหน้าที่ร้องขอ
 4. ฉันสามารถพกเครื่องดนตรีขนาดใหญ่เป็นสัมภาระพกพาได้หรือไม่
  สัมภาระพกพาต้องสามารถจัดเก็บบนที่เก็บของเหนือศรีษะได้ และมีขนาดไม่เกินกว่า 56 ซม. x 36 ซม. x 23 ซม.
 5. ดอกไม้ พืชและเมล็ดพันธุ์ได้รับอนุญาติบนเครื่องบินหรือไม่
  ไม่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องได้ทุกกรณี ยกเว้นกรณีโหลดเป็นสัมภาระแบบลงทะเบียน
 6. Power bank ถือขึ้นเครื่องได้หรือไม่
  • power bank ขนาดความจุไฟฟ้ามากกว่า 32000 mAh ไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องทุกกรณี
  • power bank ความจุไฟฟ้าอยู่ที่ระหว่าง 20000 – 32000 mAh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 2 ก้อน
  • power bank ความจุไฟฟ้าต่ำกว่า 20000 mAh สามารถนำขึ้นเครื่องได้
 7. น้ำหนักสัมภาระลงทะเบียนราคาเท่าไหร่
  น้ำหนักสัมภาระลงทะเบียน
  อัตราค่าธรรมเนียมสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องของเส้นทางบินภายในประเทศ
  **ตารางอัตราค่าธรรมเนียมตามหน้าเว็บไซต์ปัจจุบัน**
  หมายเหตุ:
  1. ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษี VAT 7%
  2. ราคาข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Exchange Rate)
  3. ราคาข้างต้นเป็นราคาการสำรองสัมภาระล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
 8. สามารถนำเข็มฉีดยาทางการแพทย์พกเป็นสัมภาระติดตัวได้หรือไม่
  สายการบินอนุญาตให้ผู้โดยสารนำหลอดฉีดยา เข็มฉีดยา ปากกาฉีดยา ขึ้นเครื่องได้ตามที่ระบุไว้บนใบรับรองแพทย์เท่านั้น โดยผู้โดยสารจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 90 วันนับจากวันเดินทางแก่เจ้าหน้าที่ออกบัตรโดยสาร โดยใบรับรองแพทย์จะต้องระบุถึง "ปริมาณยา และ จำนวนหลอดฉีดยา เข็มฉีดยา ปากกาฉีดยา ที่ผู้โดยสารจำเป็นที่จะต้องใช้ระหว่างเที่ยวบิน" ในกรณี หลอด เข็มฉีดยา ที่เกินจากใบรับรองแพทย์ระบุไว้ จะต้องถูกจัดเก็บในสัมภาระลงทะเบียนเท่านั้น
 9. สามารถฝากสัมภาระได้หรือไม่
  ทางสายการบินยังไม่มีให้บริการรับฝากสัมภาระทุกประเภท
 10. จะทำอย่างไรหากกระเป๋าสัมภาระสูญหาย ล่าช้าหรือชำรุด
  สายการบินไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดกับสัมภาระอันเนื่องมาจากความบกพร่องใดๆในแง่ของคุณภาพหรือความผิดปกติของสัมภาระ เช่น สายรัด สายคาด ตัวล็อค รอยขีดข่วน รอยถลอก รอยตัดขนาดเล็ก รอยเปื้อน หรือ คราบสกปรก และจะไม่รับผิดชอบต่อการสึกหรอของสัมภาระซึ่งเกิดจากการเคลื่อนไหว กระทบกระเทือน ตกหล่น ในระหว่างการเดินทางโดยอากาศยาน สายการบินจะชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสัมภาระตามสภาพทั่วไป ซึ่งค่าชดเชยจะแตกต่างกันไปตามสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินขีดจำกัดความรับผิดชอบของสายการบิน โดยผู้โดยสารต้องพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงกับสัมภาระของผู้โดยสาร ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางสายการบินกำหนด

การเช็คอิน

 1. เคาน์เตอร์เช็คอินเปิด-ปิดกี่โมง
      เปิด (ก่อนเวลาเดินทาง) ปิด (ก่อนเวลาเดินทาง)
  VJ เที่ยวบินระหว่างประเทศ 3 ชั่วโมง 50 นาที
    เที่ยวบินในประเทศ 2 ชั่วโมง 40 นาที
  VZ เที่ยวบินระหว่างประเทศ 3 ชั่วโมง 45 นาที
    เที่ยวบินในประเทศ 2 ชั่วโมง 45 นาที
 2. สามารถซื้อบริการเสริมเพิ่มเติมหลังจากการทำเช็คอินออนไลน์หรือไม่
  ท่านสามารถทำการซื้อบริการเสริมได้หลังจากการทำเช็คอินออนไลน์โดยค่าบริการจะเป็นไปตามราคาตามที่สนามบินกำหนด หรือ ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า โทร 02-089-1909
 3. จะเกิดอะไรขึ้นหากทำการเช็คอินล่าช้า
  ผู้โดยสารจะไม่สามารถเดินทางไปกับเที่ยวบินนั้นได้ หากทำการเช็คอินล่าช้า
 4. ช่องทางการเช็คอินมีอะไรบ้าง
  • เช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
  • ตู้เช็คอินด้วยตนเอง
 5. การเช็คอินด้วยตัวเองนั้นทำได้อย่างไร
  สนามบินสุวรรณภูมินั้นมีเครื่องเช็คอินด้วยตัวเองจำนวนทั้งสิ้น 16 เครื่อง ที่ห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 โดยมีจุดให้บริการทั้งหมด 4 จุด ที่บริเวณประตู 2, 3, 4 และ 7 ผู้โดยสารที่ประสงค์จะเช็คอินด้วยตัวเองจะต้องป้อนข้อมูล PNR หรือหมายเลขการจอง และสถานีปลายทางเพื่อพิมพ์บัตรโดยสาร
  **หมายเหตุ การเช็คอินด้วยตัวเองเหมาะสำหรับผู้โดยสารที่ไม่มีสัมภาระเช็คอิน
 6. เครื่องเช็คอินด้วยตนเอง (kiosk) เปิด- ปิดกี่โมง
  เครื่องเช็คอินด้วยตนเองเปิด-ปิดตามเวลาเคาน์เตอร์เช็คอิน
  ท่านสามารถตรวจสอบเวลาการเปิดปิดเช็คอินได้ที่ (check-in conditions link)
 7. เอกสารการเช็คอินใช้อะไรได้บ้าง
  เที่ยวบินภายในประเทศ
  • ผู้โดยสารต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางตัวจริงที่ออกโดยหน่วยงานราชการเท่านั้น โดยเอกสารจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และไม่หมดอายุ
  • หากเอกสารข้างต้นหมดอายุ หรือไม่สมบูรณ์ สามารถไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ แล้วนำใบแจ้งความมายื่นพร้อมกับเอกสารเดินทางที่ไม่สมบูรณ์ หรือหมดอายุสามารถเดินทางได้
  • พระภิกษุ สามารถใช้หนังสือสุทธิตัวจริงในการเดินทางได้
  • ผู้โดยสารที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จะต้องมีใบเปลี่ยนชื่อตัวจริง หรือสำเนาใบเปลี่ยนชื่อที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง มาเพื่อประกอบการเดินทางเท่านั้น
  • เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 14 วัน แต่ไม่ถึง 12 ปี สามารถใช้สูติบัตรตัวจริง หรือบัตรประจำตัวประชาชนเดินทางได้ โดยต้องเดินทางพร้อมกับบิดา มารดา
   หรือผู้ปกครองที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีขึ้นไป ร่วมเดินทางด้วย
   ในกรณีเดินทางร่วมกับผู้ปกครองต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากบิดา หรือมารดา รวมถึงสำเนาบัตรประชาชนของบิดา หรือมารดา
   ที่มีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแนบมากับหนังสือมอบอำนาจด้วย
  • สำหรับผู้โดยสารต่างชาติ ต้องแสดงหนังสือเดินทางตัวจริงที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และยังไม่หมดอายุเท่านั้น
  เที่ยวบินระหว่างประเทศ
  สำหรับผู้โดยสารชาวต่างชาติ: หนังสือเดินทางหรือหนังสือผ่านแดน, วีซ่า, บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรประจำตัวชั่วคราวที่ออกโดยประเทศเวียดนามในกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหาย ผู้โดยสารต้องแสดงหลักฐานที่ออกโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลหรือจดหมายจากหน่วยงานระหว่างประเทศ หรือสถานีตำรวจในท้องถิ่นที่หนังสือเดินทางสูญหาย ซึ่งมีรูปถ่ายและตราประทับ เอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่ออกเอกสาร

ข้อมูลการเดินทาง

 1. สามารถเดินทางกับสัตว์หรือไม่
  สายการบินขอปฏิเสธไม่ให้นำสัตว์มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตในสัมภาระขึ้นเครื่อง
 2. สามารถเช็คเวลาบินและประตูขึ้นเครื่องได้ที่ใด
  ท่านสามารถตรวจสอบเวลาบินหรือประตูขึ้นเครื่องได้ที่หน้าจอแสดงผลของท่าอากาศยาน
 3. สามารถนำอาหารและเครื่องดื่มไปรับประทานบนเครื่องได้หรือไม่
  สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการนำอาหารจากภายนอกเข้ามารับประทานในระหว่างการดำเนินการบิน
 4. ผู้โดยสารที่ตั้งครรถ์สามารถเดินทางได้หรือไม่
  สตรีมีครรภ์จะต้องแจ้งให้พนักงานบริการภาคพื้นดินทราบที่เคาน์เตอร์เช็คอินและรับทราบถึงเงื่อนไขในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารก่อนเดินทางดังนี้
  • ผู้โดยสารสตรีมีครรภ์ ที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า 27 สัปดาห์ จะต้องลงชื่อรับทราบในแบบฟอร์มยกเว้นการรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายเนื่องจากการเดินทางในขณะตั้งครรภ์
  • ผู้โดยสารมีครรภ์ที่มีอายุเกิน 28 สัปดาห์ - 32 สัปดาห์:
   • ผู้โดยสารต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ได้รับการยืนยันจากสูตินารีแพทย์ โดยใบรับรองต้องไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่เดินทาง
   • ผู้โดยสารจะต้องลงชื่อรับทราบในแบบฟอร์มยกเว้นการรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายเนื่องจากการเดินทางในขณะตั้งครรภ์
   • เราขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการเดินทางหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุเกิน 32 สัปดาห์ เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย
 5. ผู้โดยสารเด็กสามารถเดินทางลำพังได้หรือไม่
  เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 12 ถึง 16 ปีขึ้นไป หากเดินทางโดยลำพัง บิดา หรือมารดา
  หรือผู้ปกครองจะต้องลงนามในเอกสารจำกัดความรับผิดชอบของสายการบินก่อนการเช็คอินตามเงื่อนไขของสายการบิน

บริการพิเศษ

 1. การขอรถเข็นสามารถทำได้อย่างไร
  ท่านสามารถติดต่อขอบริการรถเข็นตามกำหนดเงื่อนไขของสายการบินได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า โทร 02-089-1909 โดยคำร้องต้องดำเนินการแล้วเสร็จอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
 2. ผู้โดยสารทุพพลภาพสามารถเดินทางคนเดียวได้หรือไม่
  ผู้โดยสารจะต้องสามารถเดินทางและช่วยเหลือตนเองได้อย่างอิสระ ทั้งนี้เนื่องด้วยข้อจำกัดในการช่วยเหลือที่สายการบินจัดเตรียมไว้ อันเนื่องมาจากขนาดของเครื่องบิน และนโยบายด้านความปลอดภัยระหว่างการขนส่ง เนื่องด้วยเครื่องบินของสายการบินอาจจอดที่หลุมจอดห่างไกลตัวอาคารผู้โดยสาร หากผู้โดยสารช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ทางสายการบินจำเป็นต้องขอให้มีผู้ร่วมเดินทางที่พิจารณาแล้วว่าสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยทุพพลภาพได้ตลอดเที่ยวบิน
 3. ห้องรับรองพิเศษของ SkyBoss อยู่ที่ไหนของสนามบิน
  ห้องรับรองพิเศษของสายการบิน มีชื่อว่า Miracle Lounge อยู่ที่ Concourse D ชั้น 3 ในส่วนของผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เมื่อผ่านจุดตรวจคนเข้าเมือง ลงบันไดทางขวามือไปทาง ประตูทางออก D5 ก็จะเจอ Mircale Lounge ซึ่งมีความยาวตั้งแต่หน้า ประตูทางออก D5 ไปจนถึงหน้าประตูทางออก D6
  หมายเหตุ : ห้องรับรองพิเศษสงวนสิทธิ์ให้ผู้โดยสาร SkyBoss ที่เดินทางระหว่างประเทศเท่านั้น
 4. SkyBoss มีบริการเพิ่มเติมอะไรบางจากตั๋วปรกติ
  ผู้โดยสาร SkyBoss จะได้รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้
  • สิทธิพิเศษในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
  • สิทธิพิเศษในการเปลี่ยนเวลาบิน เที่ยวบิน ได้ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน
  • สิทธิพิเศษของการโหลดกระเป๋า 30 กิโลกรัมและสัมภาระพกพาอีก 10 กิโลกรัม
  • พาหนะส่วนตัวระหว่างอาคารผู้โดยสารและเครื่องบิน
  • ชุดอาหาร ขนม และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
  • สิทธิพิเศษในการเลือกที่นั่งได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • สิทธิพิเศษในการเช็คอินที่เคาน์เตอร์ SkyBoss
  • สิทธิพิเศษในการใช้ห้องรับรอง ในกรณีที่ผู้โดยสารเดินทางระหว่างประเทศ
  • สิทธิพิเศษในการได้รับกระเป๋าเดินทางเป็นคนแรก
  • สิทธิพิเศษในการเข้าช่องตรวจคนเข้าเมืองพิเศษ

การชำระเงิน

 1. ช่องทางการชำระเงินมีอะไรบ้าง
  ท่านสามารถติดต่อชำระค่าบัตรโดยสารที่ออกโดยเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่นของสายการบินได้ที่
  • จ่ายโดยบัตรเครดิต/เดบิต ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่นได้ทันที
  • จ่ายโดยบัตรเครดิต/เดบิต ผ่านทางศูนย์บริการลูกค้า โทร 02-089-1909
  • จ่ายผ่านห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร ณ สนามบินใกล้เคียง (สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่)
 2. สามารถขอใบกำกับภาษีได้จากทางช่องทางใด
  ท่านสามารถกรอกคำร้องออกใบกำกับภาษีผ่านช่องทาง (receipt link) หากเป็นการขอใบกำกับภาษีสำหรับสำหรับหมายเลขการจองที่มีการชำระมากกว่าหนึ่งครั้ง ท่านสามารถส่งคำร้องของท่านไปยัง vz.receipt@vietjetair.com
 3. ใช้เวลานานเท่าไหร่เพื่อการขอใบกำกับภาษี
  ใบกำกับภาษีจะทำการออกเอกสาร และจัดส่งภายใน 14 – 21 วันทำการ
 4. ฉันสามารถทำการจ่ายเงินด้วยสกุลเงินอื่นได้หรือไม่
  ท่านสามารถเลือกจ่ายบัตรโดยสารเป็นสกุลเงินใดก็ได้ตามที่สายการบินกำหนด
 5. หากไม่มีบัตรเครดิต จะสามารถจ่ายผ่านช่องทางอื่นได้หรือไม่
  ท่านสามารถเลือกชำระผ่านบัตรเดบิต หรือ ชำระเงินภายหลัง (Pay Later) โดยสามารถติดต่อชำระได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร ณ สนามบิน
 6. สามารถขอแจ้งพิมพ์ใบกำกับภาษีในนามบริษัทหรือไม่
  ท่านสามารถกรอกคำร้องออกใบกำกับภาษีตามชื่อและที่อยู่ที่ท่านต้องการได้ที่ (receipt link)
 7. หากชำจองบัตรโดยสารผ่านตัวแทนจำหน่าย สามารถออกใบกำกับภาษีได้หรือไม่
  กรณีบัตรโดยสารที่ออกผ่านตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่านเพื่อการดำเนินการออกใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี

การจ่ายเงินชดใช้

 1. สามารถยกเลิกเที่ยวบินด้วยตัวเองเพื่อรับเงินคืนได้หรือไม่
  บัตรโดยสารทุกชนิดของสายการบินไม่สามารถดำเนินการคืนเงินได้ทุกกรณี ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเงื่อนไขบัตรโดยสารเพิ่มเติมได้ที่ (ticket conditions link)
 2. มีกรณีใดบ้างที่จะได้รับการคืนเงิน
  หากบัตรโดยสารไม่ถูกใช้งานและผ่านวันเดินทางของท่านเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเรียกคืนภาษีสนามบินได้ ผ่านทาง ศูนย์บริการลูกค้า โทร 02-089-1909 หรือ vz.support@vietjetair.com