โอกาสในการทำงาน

...
Sky Career Festival 2019

โอกาสสำคัญในการร่วมงานกับสายการบินที่มีศักยภาพ สู่การเติบโตในระดับภูมิภาคอย่างมั่นคง “สายการบินไทยเวียตเจ็ท” ขอเชิญร่วมงานแนะนำอาชีพธุรกิจสายการบิน Sky Career Festival
วันที่ 22 มิ.ย. 62 ที่ Grand Ballroom Holiday Inn Sukhumvit 22 ชั้น 7, 1 Sukhumvit 22 Klongton, Klongtoey Khlong Toei Bangkok เวลา 8.00 - 16.00 น.
เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS สถานีพร้อมพงษ์/อโศก เเละ MRT สุขุมวิท
ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2IkECD5

...
Sky Career Festival 2019

โอกาสสำคัญในการร่วมงานกับสายการบินที่มีศักยภาพ สู่การเติบโตในระดับภูมิภาคอย่างมั่นคง “สายการบินไทยเวียตเจ็ท” ขอเชิญร่วมงานแนะนำอาชีพธุรกิจสายการบิน Sky Career Festival
วันที่ 22 มิ.ย. 62 ที่ Grand Ballroom Holiday Inn Sukhumvit 22 ชั้น 7, 1 Sukhumvit 22 Klongton, Klongtoey Khlong Toei Bangkok เวลา 8.00 - 16.00 น.
เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS สถานีพร้อมพงษ์/อโศก เเละ MRT สุขุมวิท
ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2IkECD5

...
Sky Career Festival 2019

โอกาสสำคัญในการร่วมงานกับสายการบินที่มีศักยภาพ สู่การเติบโตในระดับภูมิภาคอย่างมั่นคง “สายการบินไทยเวียตเจ็ท” ขอเชิญร่วมงานแนะนำอาชีพธุรกิจสายการบิน Sky Career Festival
วันที่ 22 มิ.ย. 62 ที่ Grand Ballroom Holiday Inn Sukhumvit 22 ชั้น 7, 1 Sukhumvit 22 Klongton, Klongtoey Khlong Toei Bangkok เวลา 8.00 - 16.00 น.
เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS สถานีพร้อมพงษ์/อโศก เเละ MRT สุขุมวิท
ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2IkECD5

...
Sky Career Festival 2019

โอกาสสำคัญในการร่วมงานกับสายการบินที่มีศักยภาพ สู่การเติบโตในระดับภูมิภาคอย่างมั่นคง “สายการบินไทยเวียตเจ็ท” ขอเชิญร่วมงานแนะนำอาชีพธุรกิจสายการบิน Sky Career Festival
วันที่ 22 มิ.ย. 62 ที่ Grand Ballroom Holiday Inn Sukhumvit 22 ชั้น 7, 1 Sukhumvit 22 Klongton, Klongtoey Khlong Toei Bangkok เวลา 8.00 - 16.00 น.
เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS สถานีพร้อมพงษ์/อโศก เเละ MRT สุขุมวิท
ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2IkECD5